Facebook
Twitter
YouTube

Proslava ob dnevu CZ (7. 3. 2006)

Prireditev ob dnevu CZ za Zahodnoštajersko regijo je bila v Laškem, 3. marca 2006, v Kulturnem centru Laško. Gostitelj prireditve je bila Občina Laško in župan Jože RAJH.

V kulturnem programu je sodelovala Laška pihalna godba z mažoretno skupino, slavnostni govor pa je imel Poveljnik Civilne zaščite za Zahodno Štajersko, Prim. dr. Ivan ERŽEN, dr. med.

Na slovestnosti so bili prisotni:

- Člana štaba Civilne zaščite Republike Slovenije in namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Branko DERVODEL;

- Poslanci državnega zbora, župani in poveljniki Civilne zaščite lokalnih skupnosti zahodnoštajerske regije; pripadniki Civilne zaščite, Slovenske vojske, Policije;

- predstavniki gasilskih organizacij, javnih služb in operativnih sestavov društev ter organizacij, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči.

Pripadnikom Civilne zaščite, poklicnim in prostovoljnim reševalnim enotam, službam in sestavom ter drugim zaslužnim posameznikom, zavodom in organizacijam so podelili priznanja in nagrade za zasluge pri krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Priznanja so podelili:

- Člana štaba Civilne zaščite Republike Slovenije in namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Branko DERVODEL;

- Poveljnik Civilne zaščite za Zahodno Štajersko, prim. dr. Ivan ERŽEN in

- Vodja Izpostave URSZR Celje, Darko BUT.

Seznam prejemnikov je v prilogi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Seznam prejemnikov priznanj (Word datoteka)

Slavnostni govor (Word datoteka)