Facebook
Twitter
YouTube

NATEČAJ ZA IZDELAVO LIKOVNIH IN LITERARNIH IZDELKOV 2012/2013 (27. 8. 2012)

Razpis regijskega natečaja za likovna in literarna dela na temo »NARAVNE IN DRUGE NESREČE - POTRES« v šolskem letu 2012/2013.

V skladu s programom aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino, za šolsko leto 2012/2013 in razpisom državnega natečaja (URSZR, številka 603-29/2012-1-DGZR z dne 6.6.2012) je Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Celje tudi letos razpisala natečaj za likovna in literarna dela, tokrat na temo »NARAVNE IN DRUGE NESREČE - POTRES«.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Dopis (PDF datoteka)

Obrazec (PDF datoteka)

Razpis (PDF datoteka)