Facebook
Twitter
YouTube

Usposabljanje strojnikov za delo z mobilno muljno črpalko DIA AVS (28. 6. 2012)

Izpostava URSZR Celje je organizirala dopolnilno usposabljanje-kondiciranje strojnikov za delo z mobilno muljno črpalko tipa DIA AVS 650TS in sicer dne 16. junija 2012 v času od 9.00 do 12.00 ure na lokaciji  PGD Zreče ob Dravinji.

Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru 18. regijskega preverjanja ekip PP RK in CZ, kjer smo predstavili tudi kombi za RKB zaščito in delovno vozilo Mercedes Unimog z avtodvigalom.

Usposabljanje s črpalko je bilo namenjeno operativnim članom gasilskih enot širšega pomena (GEŠP), delavcem logističnega centra izpostave URSZR Celje in pogodbenim pripadnikom regijske enote za tehnično reševanje s specialnimi delovnimi stroji in napravami, ki bodo rokovali s črpalko navedenega tipa.

Praktično usposabljanje, ki se ga je udeležilo 25 članov GEŠP in ostalih, je potekalo po predpisanem urniku.

Pri izvedbi opisa posameznih elementov črpalke in v nadaljevanju izvajanja praktičnega dela oziroma prečrpavanja vode so nam bili v veliko pomoč člani PGE Celje, ki so uspešno usposobili vse strojnike za delo s črpalko.

Udeleženci so po skupinah prejeli delovno gradivo (diagram črpalke, kratka navodila za uporabo in vzdrževanje, tehnične risbe).

 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE