Facebook
Twitter
YouTube

XVIII. regijsko preverjanje ekip PP CZ in RK - Zreče 2012 (18. 6. 2012)

Izpostava URSZR Celje je v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije - območnim združenjem RK Slovenske Konjice in Občino Zreče, v soboto, 16. junija 2012, v Zrečah organizirala XVIII. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa

Na regijskem preverjanju usposobljenosti je sodelovalo 13. ekip prve moči Civilne zaščite občin, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, šol in drugih javnih zavodov. Na preverjanju usposobljenosti so poleg domačih ekip, že tradicionalno, sodelovala tudi tuja ekipa prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa iz Hrvaške, Rdeči križ Krapina. To sodelovanje že vrsto let zelo uspešno poteka v sklopu aktivnosti obmejnega sodelovanja, na podlagi sklenjenih dvostranskih sporazumov, na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Slovenije s Hrvaško, Madžarsko in Avstrijo. Preverjanje je potekalo na treh lokacijah v okolici Zreč. Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je bila preverjanje delovanje in usposobljenosti ekip prve pomoči ob naravni nesreči – potres zadušitev z monoksidom, delovni nesreči v Uniorju ter gozdarski nesreči. Na ta način smo približali prvo pomoč javnosti ter občanom prikazati delo in poslanstvo ekip prve pomoči, članom ekip pa omogočili preizkus znanja v reševalnih aktivnostih, kot bi dejansko potekale ob naravnih nesrečah. V sklopu preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči, je potekala tudi vaja Potres (rušitev objekta OŠ Zreče), kjer so sodelovali; PGD Zreče, PGD Stranice, PGD Gorenje pri Zrečah, ekipa NMP Slovenske Konjice, GRS in Jamarji.

 

Potekala je predstavitev dejavnosti različnih služb, ki se vključujejo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer:

 

-          JZS - Jamarska reševalna služba Velenje,

-          MORS 20. MOTB - sanitetna služba,

-          Reševalna postaja Slovenske Konjice,

-          KZS MERP - Kinološko društvo reševalnih psov Celje,

-          GRS Maribor,

-          OZRKS Slovenske Konjice,

-          PGD Zreče.

 

Izpostava URSZR Celje je v okviru regijskega preverjanja izvedla praktično usposabljanje pripadnikov GEŠP-ov za delo z muljno črpalko, ter praktično usposabljanje pripadnikov CZ z avtodvigalom na vozilu UNIMOG.


Največ znanja ob nudenju pomoči ponesrečencem je pokazala ekipa PP CZ Občine Zreče, sledi jim ekipa Gorenje d.d. Velenje, in ekipa OZRK Šentjur GZ Šentjur. Predsednik organizacijskega odbora je v svojem zaključnem poročilu poudaril, da so vse ekipe pokazale izredno znanje.


Ekipa PP CZ Občine Zreče, se bo udeležila državnega preverjanja ekip PP, CZ in RK, ki bo 8. oktobra 2012 v Ljubljani.


Čestitke vsem udeležencem regijskega preverjanja.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Rezultati preverjanja (PDF datoteka)