Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrt ZIR ob železniški nesreči (13. 12. 2005)

Dne 9. 12. 2005 je Poveljnik CZ za Zahodnoštajersko regijo na seji štaba CZ sprejel Regijski načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči na območju Zahodnoštajerske regije.

Regijski načrt ZIR ob železniški nesreči na območju Zahodnoštajerske regije je v prilogi.

Vse sprejete načrte ZIR za območje Zahodnoštajerske regije si lahko ogledate na:

--> Podportali izpostav --> Celje --> REGIJSKI NAČRTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE