Facebook
Twitter
YouTube

XVII. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči (13. 6. 2011)

Izpostava URSZR Celje je v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije - območnim združenjem RK Celje in Mestno občino Celje, v soboto, 11. junija 2011, v Celju organizirala 17. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa

Na regijskem preverjanju usposobljenosti je sodelovalo 12. ekip prve moči Civilne zaščite občin, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, šol in drugih javnih zavodov. Na preverjanju usposobljenosti so poleg domačih ekip, že tradicionalno, sodelovala tudi tuja ekipa prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa iz Hrvaške, Rdeči križ Krapina. To sodelovanje že vrsto let zelo uspešno poteka v sklopu aktivnosti obmejnega sodelovanja, na podlagi sklenjenih dvostranskih sporazumov, na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Slovenije s Hrvaško, Madžarko in Avstrijo. Preverjanje je potekalo na treh lokacijah v mestu Celje. Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je bila preverjanje delovanje in usposobljenosti ekip prve pomoči ob naravnih nesrečah in delovni nesreči. Na ta način smo približali prvo pomoč javnosti ter občanom prikazati delo in poslanstvo ekip prve pomoči, članom ekip pa omogočili preizkus znanja v reševalnih aktivnostih, kot bi dejansko potekale ob naravnih nesrečah. V sklopu preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči, je potekala tudi predstavitev dejavnosti različnih služb, ki se vključujejo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer:
- PGE - Poklicna gasilska enota Celje,
- JZS - Jamarska reševalna služba Velenje,
- MORS 20. MOTB - sanitetna služba,
- Reševalna postaja Celje,
- SPZ - Podvodna reševalna služba Celje,
- Radioamaterji - Celje,
- KZS MERP - Kinološko društvo reševalnih psov Celje.
 
Največ znanja ob nudenju pomoči ponesrečencem je pokazala ekipa PP Gasilske zveze Občine Šentjur, sledi jim ekipa Gorenje d.d. Velenje, in ekipa OZRK Mladi prostovoljci SZŠ Celje. Predsednik organizacijskega odbora mag. Igor Bizjak, dr. med. je v svojem zaključnem poročilu poudaril, da so vse ekipe pokazale izredno znanje.

Ekipa PP Gasilske zveza Občine Šentjur se bo udeležila državnega preverjanja ekip PP, CZ in RK, ki bo 8. oktobra 2011 v Brežicah.

Čestitke vsem udeležencem regijskega preverjanja.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE