Facebook
Twitter
YouTube

Vaja Požar - Mozirska planina 2011 (24. 5. 2011)

V organizaciji Izpostave URSZR Celje, Občine Mozirje in Gasilske zveze Zgornje savinjske doline ter ob 60. obletnici velikega požara na Mozirski planini je bila v soboto 21. maja 2011 izvedena regijska vaja "Požar – Mozirska planina 2011."

Vaja je bila načrtovana v smislu preverjanja zmogljivosti ukrepanja ob tovrstnih visokogorskih požarih. Hkrati je služila kot najvišja stopnja preverjanja usposobljenosti vseh sodelujočih subjektov v organizacijsko in kompleksno čim bolj realnih razmerah. Zahtevala je usklajevanje aktivnosti vseh sodelujočih enot, služb in organov od samega zaznavanja dogodka, obveščanja in aktiviranja, dostopov do območja nesreče, organiziranja in izvajanja reševalnih in drugih aktivnosti. Najzahtevnejše aktivnosti v vaji so bile namenjene procesom vodenja kompleksne intervencije vključno s predvideno uporabo helikopterja SV ter evakuacijo in oskrbo ogroženih oseb.
 
PREDPOSTAVKA IN IZVEDBA VAJE

Ob 10. uri je prišlo do požara na spodnjem jugozahodnem delu Mozirske planine v dolini imenovane Morava. Ob robu gozda so zagoreli ostanki gozdne sečnje iglavcev na površini 40x150 metrov. Zaradi vetra se je požar naglo širil v smeri Mozirske planine, ki je zaradi strmine težko dostopna in v celoti poraščena z iglavci. Na manjših jasah gozda in Mozirske planine je bilo ogroženih 8 počitniških objektov. V gozdu na Mozirski planini je bila zaradi požara ogrožena skupina planincev, ki so rabili za evakuacijo iz območja požarišča pomoč gasilcev. Vaja je potekala na območju 7 ha gozdnih površin. Po obvestilu iz Regijskega centra za obveščanje Celje je na požarišče prva prispela najbližja gasilska enota Šmihel, ki je prikazala gašenje s pomočjo cisterne Creina z vodnim topom in prikolico za gašenje. V nadaljevanju so prispeli na požarišče gasilci iz PGD Mozirje in gasilske enote GZ Zgornje Savinjske doline, ki so prikazali gašenje z gasilskimi cisternami in drugimi načini. Zaradi težko dostopnega terena in reševanja ogroženih se je vključila planinska gasilska enota PGD Solčava. Po napotkih gozdarjev gasilci omejijo širjenje požara v gozdu. Skupina gasilcev je izvedla evakuacijo ogroženih planincev iz območja požarišča, ter jih pospremila v zbirni center. OK RK Mozirje je organiziral delo v zbirnem centru, izvedel popis in organiziral nudenje psihološke pomoči. V oskrbo se je vključila tudi služba NMP in ekipa ZD Mozirje. Ekipa PP Civilne zaščite občine Mozirje, ki je organizirana pri PGD Mozirje je nudila prvo pomoč in pomagala pri sprejemu evakuiranih oseb. Za reševanje je bil predviden tudi helikopter SV, vendar je zaradi nujnejšega posredovanja moral vajo na Mozirski planini izpustiti.

Vajo si je ogledal tudi 82. letni Pavel Goličnik, ki je kot mladenič sodeloval v gašenju katastrofalnega požara pred 60. leti.

Vaja v kateri so se izkazale vse sodelujoče službe je bila končana ob 12. uri.

Slike so v prilogi.

Video zapis je na tej povezavi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE