Facebook
Twitter
YouTube

Javna predstavitev Regijskega načrta zaščite in reševanja (19. 10. 2005)

Izpostva URSZR Celje bo v četrtek, dne 27.10.2005 predstavila Regijski načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih na območju Zahodnoštajerske regije.

_____________________________________________________________________________________________

Na podlagi 18. člena uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS, št. 3/02 in 17/02)

UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
IZPOSTAVA CELJE

objavlja

javno predstavitev

REGIJSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB MNOŽIČNEM POJAVU KUŽNIH BOLEZNI PRI ŽIVALIH ZA ZAHODNO ŠTAJERSKO

Javna predstavitev bo v četrtek, 27. 10. 2005 ob 10:00 uri v stranski dvorani Narodnega doma v Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.

Vpogled v regijski načrt zaščite in reševanje je možen tudi na sedežu izpostave Prešernova 27, 3000 Celje v času uradnih ur.

_____________________________________________________________________________________________

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE