Facebook
Twitter
YouTube

PODELITEV PRIZNANJ OB DNEVU CIVILNE ZAŠČITE (7. 3. 2011)

Štab Civilne zaščite za Zahodno Štajersko je v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje Izpostavo Celje in Občino Vojnik organiziral svečano podelitve priznanj in nagrad ob 1. MARCU-DNEVU CIVILNE ZAŠČITE. Podelitev je potekala v petek, dne 4. marca 2011 ob 17.00 uri, v večnamenski dvorani podružnične osnovne šole Nova Cerkev, občina Vojnik. Progam podelitve so popestrili MOŠKI PEVSKI ZBOR NOVA CERKEV, VOKALNA SKUPINA IN SPIRITU IN GODBA NA PIHALA NOVA CERKEV.

Navzoče je pozdravil gostitelj – župan občine Vojnik g. Benedikt PODERGAJS. Slavnostni govornik pa je bil g. Branko DERVODEL, namestnik direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje.

Poveljnik Civilne zaščite za Zahodno Štajersko regijo dr. Aleš KRAJNC in njegov namestnik ter vodja Izpostave URSZR Celje g. Silvester Šrimpf, sta svečano podelila priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom CZ, pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskih družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju.

Tako je bilo podeljenih:
- 25 bronastih znakov CZ (od tega 13 za enkratno požrtvovalno opravljanje nalog ob poplavah septembra 2010)
- 3 srebrni znaki CZ (1 znak CZ bo podeljen med letom) - 3 zlati znaki CZ in
- 2 plaketi – kateri bodo podeljeni med letom

Fotografije:Matjaž Jambriško

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE