Facebook
Twitter
YouTube

Ekipa prve pomoči CZ GORENJE d.d. iz Velenja prva (3. 10. 2005)

V soboto 1. oktobra 2005, je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - Izpostava Celje, Območno združenje RK Slovenska Konjice in Občina Slovenske Konjice XI. izvedla regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

Letošnje preverjanje je bilo izvedeno v Slovenskih Konjicah na Mestnem trgu. Prvo pomoč, delovanje enot za Civilno zaščito ter celoten sistem zaščite in reševanja smo prinesti v odprt prostor, približali prvo pomoč splošni javnosti ter prikazati delo in poslanstvo ekip prve pomoči. Izvedeno je bilo v skladu z doktrinarnimi načeli, ki veljajo za organiziranje in delovanje ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Sloveniji ter prilagojeno spoznanjem, ki veljajo za preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči v evropskih državah. Preverjanje, je zajemalo preizkus praktičnega znanja na dveh delovnih točkah in sedmih pokaznih točkah. Na delovnih točkah se je opravilo z oskrbo namišljenih poškodb, ki so bile realistično prikazane na imitatorjih poškodb, dijakih Gimnazije Slovenske Konjice. Na prikaznih točkah so predstavili svojo dejavnost, opremo in sredstva, organizacije in društva, ki so posebnega pomena za zaščito in reševanje (gasilci, jamarji, potapljači, kinologi, gorski reševalci), Slovenska vojska in regijske enote za CZ. Delo ekip je spremljala in ocenjevala strokovna komisija pod vodstvom Prim. mag. Igorja Bizjaka, dr. med.

Največ znanja in usposobljenosti je prikazala ekipa podjetja GORENJE, d.d. od 12 sodelujočih ekip, ki bo zahodnoštajersko regijo zastopala na XI. državnem preverjanju v Mariboru.

Z namenom, da se preveri operativno delovanje in sodelovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč pri gašenju in reševanju ob velikem požaru, je bila v okviru regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK, na stanovanjsko–poslovnem objektu, izvedla enodnevna, kombinirana, terenska, praktična vaja lokalne skupnosti z vključitvijo regijskih enot, služb CZ ter operativnih sestavov društev in organizacij »KONJICE-2005«. Temeljna zamisel vaje je slonela na požaru v stanovanjsko-poslovnem objektu, ki omogoča preigranje zelo zahtevne kombinacije požara in reševanja ljudi z višine s pomočjo helikopterja ter drugih sil in sredstev. V vajo so se poleg operativnih gasilskih enot Gasilske zveze Slovenske Konjice, ki so izvedli gašenje in reševanje ljudi iz že gorečega objekta, vključijo še dodatne razpoložljive sile in sredstva, helikopter SV in člani GRS-postaje Celje, člani Jamarske reševalne službe Slovenije, Regijska enota reševalnih psov.

Celotno preverjanje ter vajo »Konjice-2005« si je ogledalo veliko število prebivalcev Slovenskih Konjic, številni gostje ter učenci osnovnih šol, ki so imeli tehnični dan.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE