Facebook
Twitter
YouTube

Obisk državne komisije za ocenjevanje škode v celjski regiji (22. 9. 2005)

Državna komisija za ocenjevanje škode je v sredo, dne 21.9.2005 obiskala nekaj občin v Zahodnoštajerski regiji ter si ogledala nekatere poškodbe nastale ob neurju v avgustu.

21.9.2005 je območje Zahodnoštajerske obisskala državna komisija za ocenjevanje škode. Komisijo je vodila ga Sonja Bandelj, predsednica komisije. Ogledala si je nekaj vzorčnih primerov cenitev poškodovanosti na stvareh v občini Laško in Žalec ter opravila razgovor s predstavniki občinskih komisij in predsednikom regijske komisije g. Uranjek Iztokom.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE