Facebook
Twitter
YouTube

Sprejem in predstavitev regijskih načrtov ZiR v Celju (13. 9. 2005)

V četrtek 8. septembra 2005 je bil sprejet Regijski načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih na območju zahodnoštajerske. Istega dne je bil tudi predstavljen Regijskega načrta zaščite in reševanja ob nesrečah v predorih v zahodnoštajerski regiji.

Štab Civilne zaščite Zahodno Štajersko je na seji v četrtek, 8. septembra 2005 obravnaval Regijski načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih na območju zahodnoštajerske.Po obravnavi ga je sprejel Poveljnik CZ za Zahodno Štajersko, prim. dr. Ivan Eržen, dr. med. Javna predstavitev načrta bo izvedena v 90-tih dneh po sprejemu. Prav tako je bila isti dan izvedena javna predstavitev Regijskega načrta zaščite in reševanja ob nesrečah v predorih v zahodnoštajerski regiji. Na predstavitvi so sodelovali: Janez Melanšek – predstavil je reg. načrta ZIR; PU Celje, Franci Klanjšek – vodja oddelka za cestni promet; Jože SPEVAN – direktor PGE Celje; Janez KLANČNIK – podpoveljnik PGD Slovenske Konjice; Branko KEŠPERT – vodja NMP ZD Celje; Marjan BERGINC – direktor JZ ZD Slov. Konjice, imenovani so predstavili načrte dejavnosti.

Regijski načrt ZiR ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih na območju zahodnoštajerske je v prilogi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE