Facebook
Twitter
YouTube

Obisk ministra za obrambo v Zahodnoštajerski regiji (8. 9. 2005)

V okviru vladnega obiska celjske regije v sredo, 7.9.2005 je minister za obrambo s sodelavci obiskal Izpostavo URSZR Celje. Ogledal si je tudi Regijski center za obveščanje Celje in Logistični center.Minister za obrambo se je na Izpostavi URSZR Celje zadržal eno uro in v tem času je bil seznanjen z:

- organizacijskimi, kadrovskimi in drugimi značilnostmi Izpostave URSZR Celje;

- možnimi variantami oziroma izhodišči za dolgoročno ureditev prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za delo izpostave in drugih regijskih zmogljivostih v državni pristojnosti Zahodnoštajerske regije;

- organiziranostjo sil za zaščito in reševanje na ravni regije in na lokalni ravni;

- osnovnimi viri ogroženja v regiji (Macesnikov plaz, poplavna ogroženost, avtocesta, predori);

- regijskim načrtom zaščite in reševanja na predara Ločica in Jasovnik.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE