Facebook
Twitter
YouTube

Seja Regijskega štaba za Civilno zaščito (22. 4. 2010)

V sredo, dne 21.4.2010 je v sejni sobi Izpostave URSZR Celje, Maistrova ulica 5, Celje potekala seja Regijskega štaba za Civilno zaščito za Zahodno Štajersko

Regijski štab za Civilno zaščito za Zahodno Štajersko je med drugim obravnaval tudi Načrt zaščite in reševanja ob nesreči z nevarno snovjo v Zahodnoštajerski regiji, ki ga je izdelal g. Aleksander Resman, svetovalec ZIR na Izpostavi URSZR Celje. Na omenjeni načrt ni bilo pripomb, zato ga je Poveljnik CZ za Zahodno Štajersko Dr. Aleš Krajnc sprejel.

Regijski načrt ZIR ob nesreči z nevarno snovjo je objavljen v rubriki REGIJSKI NAČRTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Ogled je možen tudi s klikom na priponko.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE