Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev ZIR na OŠ Laško, enota Debro (12. 4. 2010)

V sredo, 7. aprila 2010 smo se na povabilo osnovne šole Debro v Laškem udeležili njihovega tehničnega dne. Šola je s pomočjo gasilcev PGD Laško pred šolo pripravila poligon za ogled vozil in opreme enot, služb in organizacij, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja.

Naša izpostava je predstavila sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in prilagodila vsebino različnim starostnim skupinam. Poudarek je bil na naravnih in drugih nesrečah, enotah Civilne zaščite in številki 112.

Učencem smo predstavili tudi vozilo RKB kombi z opremo in vsaki skupini razdelili komplet promocojskega materiala (brošure, zgibanke).

Ostali sodelujoči so bili predstavniki gasilske enote, policije, radioamaterji, reševalne postaje in enote reševalnih psov.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE