Facebook
Twitter
YouTube

Priznanje RKS Izpostavi URSZR Celje (6. 6. 2005)

Na proslava ob 60. obletnici delovanja Rdečega križa Celje in 10. obletnici podpisa partnerske listine z DRK Singen iz Nemčije, ki bila v petek 3. 6. 2005 v Narodnem domu Celje je Izpostava URSZR Celje prejela Bronasti znak RKS za uspešno opravljeno delo in prizadevanje pri uresničevanju programov RKS.

Proslava ob 60. obletnici delovanja Rdečega križa Celje in 10. obletnici podpisa partnerske listine z DRK Singen iz Nemčije je bila v petek 3. 6. 2005 v Narodnem domu Celje.

Na proslavi so bila podeljena priznanja RK Slovenije in OZ RK Celje. Za uspešno opravljeno delo in prizadevanje pri uresničevanju programov RKS je Bronasti znak RK prejela tudi Izpostava URSZR Celje.

Organizacija Rdečega križa v Celju je bila ustanovljena 19. junija 1945 kot okrožna organizacija RK. To je dobrih 80 let po ustanovitvi organizacije Rdečega križa, 8. avgusta 1864 v Ženevi in 65 let po tem ko je ta dejavnost začela na Štajerskem, še v okviru Avstro-Ogrske monarhije. Danes območno združenje Rdečega križa Celje deluje na območju štirih občin: Celje, Dobrna, Štore in Vojnik.

Proslave se je udeležila tudi delegacija DRK Singen, ki je izročila predsedniku OZ RK Celje, g. Alešu VREČKU darilo, reanimacijski kovček.

Z DRK Ortsverein Singen Htwl sodelujejo že od leta 1972, leta 1995 pa so podpisali partnersko listino v Narodnem domu Celje. Celjani so dobro spoznali prijatelje iz Singena ob katastrofalnih poplavah , ko so med prvimi pripeljali humanitarno pomoč v vrednosti nad 50.000 DEM, v obdobju od leta 1992 do 1995 pa so pripeljali 102 tone humanitarne pomoči, ki je bila namenjena predvsem beguncem iz BIH.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE