Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev ZIR na OŠ Šmartno ob Paki (30. 3. 2010)

Na povabilo občine Šmartno ob Paki smo se v petek, 26. marca 2010 udeležili njihovega dneva varnosti in obrambe. Šola je s pomočjo gasilcev izvedla evakuacijo učencev iz objekta, pred šolo pa pripravila poligon za ogled opreme in vozil enot, služb in organizacij, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja.

Naša izpostava je predstavila sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in prilagodila vsebino različnim starostnim skupinam. Poudarek je bil na naravnih in drugih nesrečah, enotah Civilne zaščite in številki 112. Ker se je predstavitev odvijala na prostem, smo učencem in občanom predstavili vozilo mercedes Unimog z avtodvigalom in košaro, muljno črpalko za prečrpavanje večjih količin vode in vsaki skupini razdelili nekaj promocijskijskega materiala (zgibanke, brošure). Predstavitev sta izvedla dva predstavnika izpostave Celje in dva pripadnika enote Civilne zaščite.

Ostali sodelujoči so bili predstavniki gasilske enote, policije, slovenske vojske in enote reševalnih psov.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE