Facebook
Twitter
YouTube

Prireditev ob dnevu Civilne zaščite (8. 3. 2010)

Štab Civilne zaščite za Zahodno Štajersko je v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje Izpostavo Celje in Občino Zreče organiziral osrednjo regijsko prireditev ob DNEVU CIVILNE ZAŠČITE. Prireditev je bila v četrtek, dne 4. marca 2010 ob 17.00 uri, v večnamenski dvorani hotela Dobrava v Zrečah. Kulturni program prireditve sta popestrila Kvartet Vinski brat in Društvo godbenikov Zreče.

Navzoče na prireditvi je pozdravil gostitelj – župan občine Zreče mag. Boris Podvršnik. Slavnostni govornik pa je bil g. Darko But, sekretar na Upravi RS za zaščito in reševanje.

Na prireditvi sta poveljnik Civilne zaščite za Zahodno Štajersko regijo dr. Aleš KRAJNC in njegov namestnik ter vodja Izpostave URSZR Celje g. Silvester Šrimpf, svečano podelila priznanja Civilne zaščite.

Priznanja Civilne zaščite so bila podeljena najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskih družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju.
 
PLAKETO KOT PRIZNANJE ZA ŽIVLJENSKO DELO, POSEBNE ZASLUGE IN IZJEMNE USPEHE PRI ZAŠČITI IN REŠEVANJU LJUDI, ŽIVALI, PREMOŽENJA, KULTURNE DEDIŠČINE TER VAROVANJA OKOLJA OB NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH JE PREJEL:
 
-          Dr. Ivan ERŽEN (državni sekretar na Ministrstvu za zdravlje, poveljnik CZ ZŠ
                             od 1991 do 2009)
Plakete bodo v tem letu podeljene tudi:
-          PGD LAŠKO;(priznanje jim bo podeljeno na prireditvi ob praznovanju 140-te obletnice).
-          PGD ROGAŠKA SLATINA;(priznanje jim bo podeljeno na prireditvi ob praznovanju 130-te obletnice).
-          PGD ŠMARJE PRI JELŠAH;(priznanje jim bo podeljeno na prireditvi ob praznovanju 130-te obletnice).
-          PGD VOJNIK;(priznanje jim bo podeljeno na prireditvi ob praznovanju 130-te obletnice).
 
 
 
ZLATI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE KOT PRIZNANJE ZA DOLGOLETNO USPEŠNO DELO PRI RAZVIJANJU IN KREPITVI ORGANIZIRANOSTI IN USPOSABLJANJU SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ, HRABRA DEJANJA TER RAZISKOVALNE DOSEŽKE NA PODROČJU VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI SO PREJELI:
 
-          Mag. Andrej PLANINŠEK (član štaba CZ ZŠ za področje RKB zaščite)
 
-          g. Alojzu TIRGUŠEKU (član štaba CZ občine Šmarje pri Jelšah); );priznanje mu je bilo podeljeno na osrednji državni prireditvi ob dnevu CZ na Brdu pri Kranju, dne 1.3.2010.
-          mag. Štefan TISL (župan občine Šentjur); );priznanje mu je bilo podeljeno na osrednji državni prireditvi ob dnevu CZ na Brdu pri Kranju, dne 1.3.2010.
 
PREJEMNIK ZLATEGA ZNAKA CIVILNE ZAŠČITE na predlog GZS, pa je bil 1.3.2010 na Brdu pri Kranju podeljen tudi g. Ivanu JEZERNIKU, poveljniku GZ VOJNIK-DOBRNA. Ker g. Ivana Jezernika nismo omenili med dobitniki priznanj in mu ob prejemu priznanja nismo čestitali se mu v imenu organizatorja prireditve  iskreno opravičujemo.
 
SREBRNI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE KOT PRIZNAJE ZA POSEBNE ZASLUGE IN IZJEMEN PRISPEVEK PRI RAZVIJANJU IN KREPITVI VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER ZA IZUME IN INOVACIJE NA TEM PODROČJU SO PREJELI:
 
-          g. Stane MIKLAVŽIČ (višji referent za ZIR v Izpostavi URSZR Celje)
-          g. Ivan SUHOVERŠNIK (župan občina Mozirje)
 
-          PGD KAPLJA VAS;(priznanje jim bo podeljeno na prireditvi ob praznovanju 100-te obletnice).
-          PGD LOKARJE; (priznanje jim bo podeljeno na prireditvi ob praznovanju 110-te obletnice).
-          PGD BRASLOVČE; (priznanje jim bo podeljeno na prireditvi ob praznovanju 110-te obletnice).
 
 
BRONASTI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE KOT PRIZNANJE ZA POŽRTVOVALNO IN USPEŠNO OPRAVLJANJE NALOG ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI SO PREJELI:
 
-          g. Alojz BLAŽIČ (član PGD Grušovlje)
-          g. Janko CERKVENIK (predsednik GZ Šentjur)
-          g. Milan GERŽELJ (član štaba CZ Žalec)
-          g. Andrej GUMZEJ (poveljnik PGD Loče)
-          ga. Valentina KASESNIK (vodnica reševalnega psa)
-          ga. Ivica KOKOL (članica UO PGD Zreče, MK GZ Zreče-Vitanje
-          g. MARKO PETRIN (aktivni član PGD Rečica ob Savinji)
-          g. Marko STADLER (poveljnik štaba CZ Bistrica ob Sotli)
-          g. Vladimir WRAVOR (poveljnik PGD Stranice)
-          g. Bojan ŠKARJA (poveljnik štaba CZ MO Velenje)
-          g. Matej MAŽIČ (reševalna postaja NMP Celje)
-          g. Zvonko JOŠT (MNZ, PP Slovenske Konjice)
-          g. Igor RATAJC (PGE Celje); priznanje mu je bilo podeljeno na osrednji državni prireditvi ob dnevu CZ na Brdu pri Kranju, dne 1.3.2010.
-          g. Rok STIPLOVŠEK (PGE Celje); priznanje mu je bilo podeljeno na osrednji državni prireditvi ob dnevu CZ na Brdu pri Kranju, dne 1.3.2010.
-          g. Iztok VAŠ (PGE Celje); priznanje mu je bilo podeljeno na osrednji državni prireditvi ob dnevu CZ na Brdu pri Kranju, dne 1.3.2010.
-          EKIPA PRVE POMOČI CZ OBČINE ZREČE
-          PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOKOVICA

Avtor objavljenih fotografij je g. Zdravko Ivačič

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE