Facebook
Twitter
YouTube

Prireditev ob Svetovnem dnevu CZ - 1. marec (24. 2. 2010)

Štab Civilne zaščite za Zahodno Štajersko v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje Izpostavo Celje in Občino Zreče organizira osrednjo regijsko slovesnost ob SVETOVNEM DNEVU CIVILNE ZAŠČITE. Prireditev bo v sredo, 4. marca 2010, ob 17.00 uri, v večnamenski dvorani hotela DOBRAVA, Cesta na Roglo 15, Zreče. V kulturnem programu bo sodelovalo Društvo godbenikov Zreče in Kvartet vinski brat.

Mednarodni dan Civilne zaščite je priložnost, da poudarimo pomen pripravljenosti na izjemne situacije, ki lahko vsak hip kjerkoli na svetu, na ožjih ali širših območjih, ogrozijo življenja ljudi ter uničijo njihovo imetje. Mednarodna organizacija za civilno zaščito "ICDO" (International Civil Defence Organisation) je želela okrepiti zavest javnosti o ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami in o vlogi Civilne zaščite pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter poudariti pomen mednarodnega sodelovanja za razvoj zaščite, reševanja in pomoči. Razsežnosti nesreč so včasih primerljive z delovanjem naravnih sil ali pa celo še večje in hujše, najsi gre za požare, eksplozije, nesreče v prometu ali pa ekološke nesreče s katastrofalnimi posledicami za okolje. Vse te nesreče ne poznajo državnih meja in se tudi nanje prav nič ne ozirajo, nekatere pa lahko imajo celo globalne uničujoče posledice. Zato mora pri večjih nesrečah priskočiti na pomoč tudi širša mednarodna skupnost ter pri tem združiti vse napore in sredstva, da je pomoč pravočasna, strokovna in ustrezna nastalim razmeram.

Če torej obeležujemo dan Civilne zaščite v mednarodnih okvirih, je to izraz zavesti o soodvisnosti in skupni solidarnosti celotnega planet na katerem prebivamo. Ob takšnih izjemnih dogodkih je nujno združiti vse moči, vso znanje in izkušnje, k čemu mora vsakdo po najboljših močeh prispevati svoj delež. Varnost ljudi je danes ena izmed najpomembnejših vrednot in pravic. Po svoji vsebini je univerzalna, vsak si jo želi zagotoviti.

1. marec, dan katerega je organizacija združenih narodov (OZN) leta 1990 razglasila kot svetovni dan Civilne zaščite, praznujemo v Sloveniji od leta 1992. Tradicija Civilne zaščite je v Sloveniji dolga. Njeni začetki sodijo že v začetke prostovoljnega gasilstva ter različnih reševalnih služb, od gorske in jamarske, do potapljaške, med spontane zametke civilnodružbene samoorganiziranosti, namenjene dejavnemu izkazovanju solidarnosti in pomoči soljudem, ki se znajdejo v nesreči, po drugi strani pa predanost in požrtvovalnost vseh tistih, ki so v te strukture tako ali drugače nepoklicno ali poklicno vključeni in vselej pripravljeni, da se odzovejo, ko je njihova pomoč potrebna. Za državo in vse državljane je nadvse pomembno, da je Civilna zaščita ves čas v pripravljenosti, da se po potrebi aktivira in posreduje, ter da je za vse možne primere ustrezno opremljena in usposobljena. Državljani morajo imeti občutek varnosti ter zagotovilo, da v nesreči ne bodo ostali sami. 

Na prireditvi bodo podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskih družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. 

Dobitniki priznanj so vidni v priponki.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Obvestilo za medije (Word datoteka)