Facebook
Twitter
YouTube

Reševalna vaja Jamarske reševalne službe - Golarjev pekel (12. 5. 2005)

Dne 7.5.2005 je Reševalni center Velenje Jamarske reševalne službe organiziral regijsko reševalno vajo "GOLARJEV PEKEL 2005" nad Solčavo v Zgornji Savinjski dolini. Na vaji je bila prisotna tudi Izpostava URSZR Celje

Regijska reševalna vaja "GOLARJEV PEKEL 2005", ki jo je organiziral Reševalni center Velenje Jamarske reševalne službe, je bila namenjena operativnim jamarskim reševalcem, štabu reševanja in vsem ostalim reševalnim ekipam Jamarske reševalne službe.

Predpostavka vaje: nesreča jamarja se je zgodila v jami Golarjev pekel, ki je sicer globoka 317 m, na globini 200 m v vodnem delu meandra pod 60 m vertikalo. Jamar je zdrsnil 3 m globoko v meander in si poškodoval nogo. S strani jamarskih kolegov je bil o nezgodi po telefonu obveščen ReCO Celje - telefon 112.

Namen vaje:
- Preveriti delovanje vseh reševalnih ekip potrebnih za poseg
- Preveriti delovanje jamarske interfonske zveze in ostalih zvez
- Preveriti delovanje površinskih ekip in Štaba.

Vajo je vodil Rajko Bračič, nadzor pa je opravljal Aleš Stražar.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE