Facebook
Twitter
YouTube

Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite 2010 (8. 12. 2009)

V skladu s 13. členom Uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95, 76/01) je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje objavila razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite (dopis URSZR, št. 094-14/2009-1, z dne 16. 11. 2009) za leto 2010, ki bodo podeljena praviloma ob svetovnem dnevu Civilne zaščite.

Za območje Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave Celje je v letu 2010 predvidena podelitev naslednjih priznanj:
· 3 priznanja – zlati znak Civilne zaščite
· 4 priznanja – srebrni znak Civilne zaščite
· 6 priznanj – bronasti znak Civilne zaščite

Razpis za podelitev priznanj in nagrad s pripadajočimi obrazci se nahaja v priponkah.

Predloge kandidatov za priznanja ali nagrade Civilne zaščite posredujte na naš naslov: Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Celje, Maistrova ulica 5, 3000 Celje in v elektronski obliki na e-pošto: hinko.pap@urszr.si, najkasneje do ponedeljka, 11. januarja 2010.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE