Facebook
Twitter
YouTube

Podelitev priznanj za likovna in literarna dela v Celju (5. 5. 2005)

Dne 5.5.2005 je Izpostava URSZR Celje podelila priznanja regijskega natečaja likovnih in literarnih del predšolskim in šolskim otrokom na vadbišču Kinološkega društva Celje v Lokrovcu.

Izpostava URSZR Celje je razpis za izbor najboljših likovnih in literarnih del na temo »Naravne in druge nesreče – Potres« razposlala na 65 osnovnih šol in 33 vrtcev oziroma vzgojno varstvenih ustanov. Do roka za oddajo likovnih in literarnih del na regijskem nivoju, 28. 1. 2005, so prispela dela iz šestnajstih (16) osnovnih šol in petih (5) vrtcev.
Komisija za izbor najboljših likovnih in literarnih del Izpostave URSZR Celje je v februarju 2005 dokončno izbrala po pet najboljših izdelkov za vsako kategorijo. Na državni natečaj je poslala 17 likovnih in 4 literarna dela. Zapisnik komisije, iz katerega so razvidni dobitniki, je v prilogi.
Podelitev nagrad najboljšim je bilo v četrtek 5. maja 2005 na vadbišču Kinolškega društva Celje v Lokrovcu. Kinologi tega društva so dobitnikom priznanj in gostom prikazali izurjenost psov za iskanje ponesrečencev v ruševinah. Slovenska vojska pa je predstavila svoje sanitetno vozilo. Podelitve se je udeležila tudi predstavnica Zavoda za šolstvo Celje.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Zapisnik komisije (Word datoteka)