Facebook
Twitter
YouTube

Izvedba praktičnega usposabljanja za delo z dvigalom UNIMOG (29. 9. 2009)

Na izpostavi URSZR Celje smo prvič po opravljenem usposabljanju z avtodvigalom na vozilu Unimog na Igu organizirali tudi svoje interno usposabljanje oziroma praktično delo z vozilom in priključki.

Po dogovoru z delavci izpostave Brežice, ki so nam poslali pisno vlogo, kjer so izrazili željo po skupnem usposabljanju, smo določili datum skupnega praktičnega usposabljanja za delo z dvigalom UNIMOG-HIAB in sicer 16. september 2009 s pričetkom ob 9.00 uri.

Ker je bilo naše vozilo Mercedes Unimog predstavljeno na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju od 9. do 16. 09. 2009, smo usposabljanje izvedli na našem predstavitvenem prostoru. Za vse udeležence usposabljanja so bila obvezna zaščitna sredstva ( delovna obleka CZ, čelada in rokavice), ki so jih prinesli s sabo.

Udeleženci usposabljanja so pod strokovnim vodstvom našega strojnika vse aktivnosti izvajali posamezno, kar pomeni, da so samostojno postavili vozilo Unimog za delo z avtodvigalom, upravljali dvigalo, prenašali bremena in ko so vse aktivnosti v celoti obvladali, dvigalo in vozilo pospravili v prvotno stanje.

Ugotovljeno je bilo, da vsak udeleženec za samostojno izvedbo navedenih aktivnosti potrebuje najmanj pol ure in da je na ta način usposobljen, prav tako pa je praktično delo treba ponoviti večkrat na leto, saj bodo le kvalitetno usposobljeni delavci uspešno izvajali naloge ob večjih naravnih in drugih nesrečah.

Delavci izpostave URSZR Brežice so nam za pomoč pri izvedbi usposabljanja poslali zahvalo, kjer navajajo, da je bilo praktično delo zelo kvalitetno pripravljeno in izvedeno z željo, da se na podobnih usposabljanjih še srečamo.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE