Facebook
Twitter
YouTube

Sistem ZiR na 42. Mednarodnem obrtnem sejmu Celje (4. 9. 2009)

Obveščamo vas, da bomo tudi letos sodelovali na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, kjer bomo skupaj s Slovensko vojsko v času od 9. do 16. septembra 2009 obiskovalcem sejma predstavili našo dejavnost.

Ker se bo predstavitev odvijala na prostem, bomo predstavili opremo in sredstva za ZIR, delili promocijski material (zgibanke, brošure) in predstavili dejavnost enot, služb in organizacij v sistemu ZIR. Predstavitev bodo vsak dan izvajali predstavniki izpostave Celje, pripadniki regijskih enot CZ in člani društev ter organizacij v sistemu ZIR.

Novost na letošnjem sejmu bo črpalka za mulj AVS 650 TS, ki ima kapaciteto črpanja do 15.000 l/min in je namenjena za reševanje ob poplavah in drugih večjih črpanjih. S črpalko rokujejo gasilske enote širšega pomena in poklicna gasilska enota, ki bo na sejmu izvajala predstavitev delovanja črpalke.

V prilogi je nekaj fotografij s sejemskega prizorišča ZIR (foto: Zoran Flis)

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE