Facebook
Twitter
YouTube

XV. regijsko preverjanje ekip prve pomoči CZ in RK (2. 6. 2009)

Izpostava URSZR Celje in Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah je organizirala 30. maja 2009 v Šmarju priJelšah XV. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Tematika letošnjega regijskega preverjanja usposobljenosti je bila preverjanje delovanje in usposobljenosti ekip prve pomoči ob nesrečah v prometu, naravne nesreče in delovne nesreče. Vsaka ekipa je usposobljenost in znanje prikazala pri dejanju prve pomoči poškodovanim v različnih situacijah.

Na regijskem preverjanju usposobljenosti so sodelovale ekipe prvo moči Civilne zaščite občin, gospodarskih družb zavodov in drugih organizacij, šol in drugih javnih zavodov. Na preverjanju usposobljenosti so poleg domačih ekip, že tradicionalno, sodelovala tudi tuja ekipa prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa iz Hrvaške Rdeči križ Krapina. To sodelovanje že vrsto let zelo uspešno poteka v sklopu aktivnosti obmejnega sodelovanja, na podlagi sklenjenih dvostranskih sporazumov, na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Slovenije s Hrvaško, Madžarko in Avstrijo.
Na prizorišču preverjanja so svojo dejavnost poleg Izpostave URSZR Celje predstavili Slovenska vojska, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah, Jamarska enota Velenja, KZS MEPR ZŠ kinologi iz Celja, SPZ PRS RP Velenje Potapljači, Reševalna postaja Šmarje pri Jelšah, RK Šmarje pri Jelšah, GZ Šmarje pri Jelšah. Radio klub Šmarje pri Jelšah .
Največ znanja ob nudenju pomoči ponesrečencem je pokazala ekipa PP Gasilske zveze Občine Šentjur, sledi jim ekipa Občine Zreče, in Vrtec Šmarje pri Jelšah. Predsednik organizacijskega odbora mag. Igor Bizjak, dr. med. je v svojem zaključnem izvajanju poudaril, da so vse ekipe pokazale izredno znanje.
Ekipa PP Gasilske zveza Občine Šentjur se bo udeležila državnega preverjanje ekip PP in RK, ki bo 3. oktobra 2009 v Kranju.
Sestani dela preverjanja je bila izvedena vaja GZ Šmarje pri Jelšah ŠMARJE 2009 evakuacija iz poslovne zgradbe Občine Šmarje pri Jelšah, ter preverjanje operativnega delovanja in sodelovanja sil za zaščito, reševanje ob večjih požarih.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Rezultati po poškodbah (Word datoteka)

Zbirna ocenjevalna tabela (Excel datoteka)