Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev ZIR na OŠ Vitanje (26. 5. 2009)

Na povabilo Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo iz Slovenskih Konjic smo se na osnovni šoli v Vitanju v petek, 22. maja 2009 udeležili njihovega dneva domovinske vzgoje.

Pred šolo je najprej potekala kratka svečanost, nato pa je sledil organiziran ogled na travnatem poligonu s predstavljenimi vozili in opremo enot, služb in organizacij, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja. Naša izpostava je predstavila sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in prilagodila vsebino različnim starostnim skupinam. Poudarek je bil na naravnih in drugih nesrečah, enotah Civilne zaščite in številki 112. Učencem in krajanom smo predstavili opremo z vozilom enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito in vsaki skupini razdelili nekaj promocijskega materiala (zgibanke, brošure). Predstavitev sta izvedla dva predstavnika izpostave Celje. Ostali sodelujoči so bili predstavniki lokalne gasilske enote, reševalcev, policije, slovenske vojske, enote gorskih reševalcev in prva pomoč.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE