Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev ZIR na OŠ Celje (3. 4. 2009)

Na povabilo osnovne šole Frana Kranjca iz Celja smo se v četrtek, 2. aprila 2009 udeležili njihovega dneva varnosti in zaščite. Šola je organizirala evakuacijo učencev iz objekta, pred šolo pa pripravila poligon za ogled opreme in vozil enot, služb in organizacij, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja.

Izpostava URSZR Celje je predstavila sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in prilagodila vsebino različnim starostnim skupinam. Poudarek je bil na naravnih in drugih nesrečah, enotah Civilne zaščite in številki 112.

Ker se je predstavitev odvijala na prostem, smo učencem predstavili opremo z vozilom enote za varstvo pred neeksplodiranimi sredstvi in vsaki skupini razdelili nekaj promocijskijskega materiala (zgibanke, brošure). Predstavitev sta izvedla dva predstavnika izpostave Celje. Ostali sodelujoči so bili predstavniki lokalne gasilske enote, policije, slovenske vojske, enote reševalnih psov in prve pomoči.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE