Facebook
Twitter
YouTube

Razglasitev regijskega natečaja KLIC V SILI - 112 (24. 3. 2009)

Izpostava URSZR Celje je v torek 24. marca 2009 organizirala osrednjo regijsko prireditev z razglasitvijo rezultatov regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela v šolskem letu 2008/2009 na temo Naravne in druge nesreče – Klic v sili 112. Prireditev je potekala v Narodnem domu Celje kjer so bile podeljene pohvale in nagrade letošnjim nagrajencem ter zahvale njihovim mentorjem.

Z vsakoletnim regijskim natečajem in ostalimi dejavnostmi programa informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in šolske mladine, želimo namreč utrjevati in krepiti zavest naših najmlajših ter posredno tudi njihovih staršev, vzgojiteljev in učiteljev, da se nesreče dogajajo vsakodnevno, se lahko zgodijo tudi nam, zato moramo biti ustrezno informirani in usposobljeni.

Da je ta usmeritev naletela na plodna tla nam kaže lepo število sodelujočih vrtcev in osnovnih šol na vsakoletnem natečaju.

Na letošnjem natečaju za likovna in literarna dela na temo » Naravne in druge nesreče-klic v sili 112« je v iz naše regije sodelovalo 151 avtorjev z 151 izdelki.

Za najaktivnejšo šolo smo izbrali Osnovno šola Rečica ob Savinji. Šola prejme nagrado 10 košarkarskih žog »Klic v sili112«.

Kot najaktivnejši vrtec pa je bil izbran Vrtec Šoštanj, ki prejme za nagrado lutkovno predstavo Pikec ježek in gasilko Jež, gledališča Fru-Fru, Predstava bo izvedena v terminu, ki ga bosta dogovorila nagrajenec in izvajalec.

Čestitke vsem nagrajencem in njihovim mentorjem, posebej se zahvaljujemo Mestni občini Celje, ki je omogočila uporabo dvorane v Narodnem domu.

Vsi prisotni so si tudi ogledali Regijski center za obveščanje Celje.

LEGENDA PRILOG:
20 slik nagrajenih likovnih del
12 slik s prireditve - podelitve nagrad
5 nagrajenih literarnih del (Word dokument)
Zapisnik Komisije (Word dokument)

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Delovna nesreča (Word datoteka)

Izgubljena v gozdu (Word datoteka)

Klic v sili 112 (Word datoteka)

Nesreča (Word datoteka)

Postala bom gasilka (Word datoteka)

Zapisnik komisije (Word datoteka)