Facebook
Twitter
YouTube

Obeležitev 1. marca - Dneva CZ v Zahodno Štajerski regiji (5. 3. 2009)

Štab Civilne zaščite za Zahodno Štajersko v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje Izpostavo Celje in Občino Šentjur je organiziral osrednjo regijsko slovesnost ob SVETOVNEM DNEVU CIVILNE ZAŠČITE. Slovesnost je bila v sredo, 4. marca 2009, ob 17.00 uri, v Kulturnem domu Šentjur. V kulturne programu sta sodelovala BIG BEND Šentjur in Ženski pevski zbor skladateljev Ipavcev Šentjur.

Znaki Civilne zaščite so bili podeljeni najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskih družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju.
 
ZLATI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE JE PREJEL:
 
- FRANC BERCKO (član štaba Civilne zaščite Občine Šmarje pri Jelšah)

 
 
SREBRNI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE SO PREJELI:
 
- FRANC FINKŠT (član štaba CZ Zahodno-štajerske regije, pov. Savinjsko-šaleške GZ))
- AVGUST MATAVŽ (poveljnik CZ Občine Zreče, podpoveljnik PGD Zreče)
- JANEZ MELANŠEK (Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana)
- FRANC SINKOVIČ (Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Celje)
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LEVEC; (priznanje jim bo podeljeno na
   prireditvi ob praznovanju 100-te obletnice).
 
 
BRONASTI ZNAK CIVILNE ZAŠČITE SO PREJELI:  
 
-  ANTON BEZOVŠEK ml. (poveljnik CZ Občine Gornji Grad);priznanje mu je bilo podeljeno na osrednji državni prireditvi ob dnevu CZ na Brdu pri Kranju, dne 27.2.2009.
MARTIN CMOK (član štaba CZ Občine Šentjur)
MARJAN ČUJEŠ (namestnik poveljnika CZ Občine Rogaška Slatina)
ALOJZ HLASTEC (tajnik GZ Slovenske Konjice)
STANISLAV HLASTEC (predsednik GZ Slovenske Konjice)
ANDREJ HRIBERŠEK (operativna enota PGD Mozirje)
ANTON JANŽOVNIK (operativna enota PGD Mozirje)
ERVIN PERČIČ (poveljnik CZ Občine Kozje)
FRANC RAVNIČAN (poveljnik GZ Zreče-Vitanje)
ALENKA REDNJAK (član štab CZ Mestne občine Velenje)
CIRIL TURK (poveljnik PGD Rečica ob Savinji in poveljnik CZ Občine)
EKIPA PRVE POMOČI GASILSKE ZVEZE OBČINE ŠENTJUR
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GRIŽE

ČESTITKE VSEM DOBITNIKOM PRIZNANJ CIVILNE ZAŠČITE

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Obrazložitev za priznanja (PDF datoteka)

Slavnostni nagovor (PDF datoteka)