Facebook
Twitter
YouTube

Neurje v Zahodni Štajerski 13.7.2008 (31. 7. 2008)

Dne 13.7.2008 med 14.30 in 15.30 uro je močno neurje z vetrom, točo in dežjem na območju Zahodnoštajerske regije zajelo 7 občin v zgornji Savinjski dolini in sicer občin Gornji Grad, Ljubno, Mozirje, Velenje, Šoštanj, Vitanje in Zreče.

Največ škode je neurje povzročilo v občini Gornji Grad:

– močno neurje je poškodovalo okoli 40 ostrešij na različnih objektih, od tega 20 stanovanjskih hiš in podružnična osnovna šola Nova Štifta, ostalo so zasebni gospodarski objekti; – neurje je povzročilo večjo škodo v gozdovih in s podiranjem drevja na dovozne ceste, ekipe reševalcev (gasilci) so drevje iz glavnih cest že odstranili;
– med dežjem je bila tudi toča, ki je povzročile nekaj škode na kmetijskih pridelkih;
– gasilci so s pomočjo gorskega reševalca iz Kamnika in helikopterjem policije rešili starejša zakonca (60 – 70 let), ki ju je neurje presenetilo na pohodu na Kašni planini in ju zaradi neprehodnega terena, zaradi podrtih dreves, ni bilo mogoče drugače rešiti kot s helikopterjem policije. Ena oseba je imela zlom ključnice.
– območje občine je moteno s preskrbo elektrike zaradi poškodb na električni infrastrukturi.

Ob 16. uri 13.7.2008 je poveljnik CZ občine Gornji Grad aktiviral občinski štab in ekipo prve pomoči CZ za pomoč v slučaju poškodb aktiviranih reševalcev. Poveljnik CZ občine je poleg vseh občinskih gasilcev v pomoč vključil tudi pogodbena podjetja, prostovoljce in društva. Aktivirani so bili do 18.7.2008. Občinski štab CZ je bil v operativni sestavi aktiven do 25.7.2008. Občinska komisija za ocenjevanje škode na stvareh, infrastrukturi in gozdu je delovala do 25.7.2007.

Takoj po neurju so poškodovane hiše zaščitili s PVC folijo. Nekaj jo je zagotovila tudi Izpostava URSZR Celje iz svojega logističnega centra. Izpad električnega toka pa so nadomestili z elektro agregati iz državnega logističnega centra ter regijskega gasilske zveze.

Neurje je povzročilo ogromno škodo in sicer:
- 700 ha poškodovanih gozdov - 636 kosov uničeno sadnega drevja
- 40 poškodovanih stanovanjskih objektov na kritini oz. konstrukciji ali 2.100 m2
- 87 poškodovanih gospodarskih objektov na kritini oz. konstrukciji ali 6.900 m2
- 4 gospodarski objekti uničeni
- 38 km poškodovanih lokalnih cest in javnih poti

Na intervenciji je sodelovalo 113 gasilcev, ki so v 5. dneh opravili 2000 ur, 36 sekačev z 252 urami in 250 ostalih reševalcev z 1400 urami. Aktiviran je bil občinski štab CZ, ekipa za pravo pomoč CZ, občinska uprava in občinska komisija za ocenjevanje škode.Pri popisovanju škode na stvareh so pomagali tudi člani regijske komisije za ocenjevanje škode.

V ostalih občinah je bilo aktiviranih 150 gasilcev, ki so opravili preko 700 ur. Škoda ni bila takšnih razsežnosti kot v občini Gornji Grad.

V zgornjih jutranjih urah 14.7.2008 je neurje z dežjem in točo prizadel še 10 občin v Zahodnoštajerski regiji. Skupna škoda v Zahodnoštajerski regiji zaradi neurja znaša okoli 5,6 milionov €.

V nadaljevanju je nekaj fotografij po neurju, obiski predsednika vlade RS in obiska Poveljnika CZ RS v občini Gornji Grad.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE