Facebook
Twitter
YouTube

Nagrajena likovna in literarna dela regijskega natečaja (29.4.2008)

Izpostava URSZR Celje je razpis za izbor najboljših likovnih in literarnih del na temo »Naravne in druge nesreče – SUŠA « v šolskem letu 2007/2008 razposlala na 60 osnovnih šol, 6 šol s prilagojenim programom in 34 vrtcev oziroma vzgojno varstvenih ustanov.

Komisija za izbor najboljših likovnih in literarnih del, ki jo je imenoval Vodja izpostave URSZR Celje (dopis, šifra: 603-80/2007-80, dne 04. 02. 2008) se je sestala v ponedeljek, 18. 2. 2008 in pregledala vsa prispela dela. Do roka za oddajo likovnih in literarnih del na regijskem nivoju, so prispela dela iz 24 osnovnih šol in 6 vrtcev oziroma vzgojno varstvenih ustanov.

Komisija je odprla in pregledala vsa dela, ter jih razvrstila v kategorije ter izbrala 5 najboljših del vsake kategorije.

Dobitniki so razvidni iz priloženega zapisnika.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Zapisnik komisije (Word datoteka)