Facebook
Twitter
YouTube

Nagrajena likovna in literarna dela regijskega natečaja (29. 4. 2008)

Izpostava URSZR Celje je razpis za izbor najboljših likovnih in literarnih del na temo »Naravne in druge nesreče – SUŠA « v šolskem letu 2007/2008 razposlala na 60 osnovnih šol, 6 šol s prilagojenim programom in 34 vrtcev oziroma vzgojno varstvenih ustanov.

Komisija za izbor najboljših likovnih in literarnih del, ki jo je imenoval Vodja izpostave URSZR Celje (dopis, šifra: 603-80/2007-80, dne 04. 02. 2008) se je sestala v ponedeljek, 18. 2. 2008 in pregledala vsa prispela dela. Do roka za oddajo likovnih in literarnih del na regijskem nivoju, so prispela dela iz 24 osnovnih šol in 6 vrtcev oziroma vzgojno varstvenih ustanov.

Komisija je odprla in pregledala vsa dela, ter jih razvrstila v kategorije ter izbrala 5 najboljših del vsake kategorije.

Dobitniki so razvidni iz priloženega zapisnika.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Zapisnik komisije (Word datoteka)