Facebook
Twitter
YouTube

Zaključna prireditev regijskega natečaja 2007/2008 (29. 4. 2008)

Zaključek regijskega natečaja likovnih in literarnih del na temo »Naravne in druge nesreče -suša« je Izpostava URSZR Celje, dne 25. 4. 2008, pripravila v sodelovanju s Poklicno gasilsko enoto Celje. Podelitve so se udeležili otroci, učenci, mentorji ter straši iz javnih zavodov, vrtcev in šol zahodnoštajerske regije.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje vsako leto od leta 1996 razpisuje natečaj, na katerem predšolski otroci in učenci devetletk ustvarjajo literarna in likovna dela na temo ene izmed naravnih ali civilizacijskih nesreč. Za letošnji natečaj so organizatorji izbrali Sušo.

Izpostava URSZR Celje je v šolskem letu 2007/2008 razposlala na 60 osnovnih šol, 6 šol s prilagojenim programom in 34 vrtcev oziroma varstvenih ustanov. Do roka za oddajo likovnih in literarnih del na regijskem nivoju so prispela dela iz 24 osnovnih šol in 6 vrtcev oziroma vzgojno varstvenih zavodov.

Komisije je odprla in pregledala vsa dela, ter jih razvrstila v 4 kategorije.

Pri svojem delu sta imeli komisiji za izbor najboljših likovnih in literarnih del na regijski ravni kar veliko dela. Pri izbiri likovnih del je komisija namenila pozornost starostni stopnji primernemu likovnemu izrazu, skladnosti likovne tehnike in likovni izvirnosti ter izbrala 20 del. Pri literarnih delih pa je bila pozorna predvsem na tematsko ustreznost, celovitost besedila, izvirnost besedila in jezikovni slog ter izbrala 5 del.

Iz Izpostave URSZR Celje je bilo na državni natečaj poslano 20 likovnih in 5 literarnih del. Državna komisija je izbrala in nagradila dva mlada avtorja iz Izpostave URSZR Celje in sicer dela Sebastjana OBREZA, OŠ Planina pri Sevnici ter Iza Doberšek OŠ Dobje pri Planini.

Za najaktivnejšo šolo, je regijska komisija predlagala OSNOVNO ŠOLO PLANINA PRI SEVNICI.

Najaktivnejši vrtec, pa VRTEC ŠMARJE PRI JELŠAH.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE