Facebook
Twitter
YouTube

Proslava ob svetovnem Dnevu CZ (10. 3. 2008)

Štab Civilne zaščite za Zahodno Štajersko v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje Izpostavo Celje in Občino Mozirje je organiziral osrednjo regijsko slovesnost ob SVETOVNEM DNEVU CIVILNE ZAŠČITE. Slovesnost je bila v ČETRTEK, 6. marca 2008, ob 18.00 uri, v Športni dvorani pri OŠ Mozirje. V kulturne programu je sodeloval Orkester Slovenske vojske in Mladinski pevski zbor OŠ Mozirje.

Na proslavi so bila podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Podeljeno je bilo 24 bronastih znakov CZ, 11 srebrnih znakov CZ, 1 zlati znak CZ in plaketa Civilne zaščite. Obrazložitve in dobitniki so v prilogi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE