Facebook
Twitter
YouTube

Slovesnost ob Svetovnem dnevu CZ - 1. marec (26. 2. 2008)

Štab Civilne zaščite za Zahodno Štajersko v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje Izpostavo Celje in Občino Mozirje organizira osrednjo regijsko slovesnost ob SVETOVNEM DNEVU CIVILNE ZAŠČITE. Slovesnost bo v ČETRTEK, 6. marca 2008, ob 18.00 uri, v Športni dvorani pri OŠ Mozirje. V kulturne programu bo sodeloval Orkester Slovenske vojske in Mladinski pevski zbor OŠ Mozirje.

Dan Civilne zaščite praznujemo tudi v Sloveniji. Tradicija Civilne zaščite je v Sloveniji dolga. Njeni začetki sodijo že v začetke prostovoljnega gasilstva ter različnih reševalnih služb, od gorske in jamarske, do potapljaške, med spontane zametke civilnodružbene samoorganiziranosti, namenjene dejavnemu izkazovanju solidarnosti in pomoči soljudem, ki se znajdejo v nesreči. Na takšnih etičnih temeljih je osnovana tudi naša današnja, v mnogočem izpopolnjena in posodobljena struktura organiziranosti in delovanja civilne zaščite, ki zahteva po eni strani vrsto zelo strokovnih znanj in vrhunsko usposobljenost, po drugi strani pa predanost in požrtvovalnost vseh tistih, ki so v te strukture tako ali drugače nepoklicno vključeni, vselej pripravljeni, da se odzovejo, ko je potrebna njihova pomoč.

Za državo in vse državljane je nadvse pomembno, da je civilna zaščita ves čas v pripravljenosti, da se po potrebi aktivira in posreduje, ter da je za vse možne primere ustrezno opremljena in usposobljena. Državljani morajo imeti občutek varnosti ter zagotovilo, da v nesreči ne bodo ostali sami – da jim bodo vsi tisti, ki morda ne bodo neposredno prizadeti, čim hitreje in čim učinkoviteje priskočili na pomoč ter jim pomagali.

Na slovesnosti bodo podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE