Facebook
Twitter
YouTube

Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ (1. 10. 2007)

V soboto 29. septembra 2007, je bilo izvedeno v organizaciji Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje - Izpostava Celje, Območnega združenje RK Mozirje in Občine Mozirje XIIII. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Preverjanje je bilo organizirano z namenom, da se okrepi delo na področju prve pomoči v občinah, organizacijah, zavodih in podjetjih (ustanavljanje ekip, kadrovsko popolnjevanje, usposabljanje pripadnikov CZ, opremljanje itd.), da bi tako izboljšali obstoječe stanje na področju prve pomoči.

XIII. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa je bilo izvedeno v Občini Mozirje. Prvo pomoč, delovanje enot za Civilno zaščito ter celoten sistem zaščite in reševanja smo prinesti v odprt prostor in s tem približali prvo pomoč splošni javnosti ter prikazati delo in poslanstvo ekip prve pomoči. Preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči je bilo izvedeno na dveh delovnih točkah in desetih pokaznih točkah.

Ekipe prve pomoči so ukrepali in prikazali osvojeno znanje na realističnih poškodbah, ki so jih prikazali manekeni, dijaki in dijakinje Srednje zdravstvene šole Celje. Na 1. delovni točki so prikazali ukrepanje ob prometni nesreči, do katere je prišlo na trgu v Mozirju. V nesreči je bilo udeleženo osebno vozilo in kombinirano vozilo. Več oseb v vozilu je tudi poškodovanih. Po prihodu na mesto nesreče, vodja ekipe intervencije oceni razmere in takoj zahteva dodatno pomoč glede na veliko število udeleženih v nesreči. Ekipa prve pomoči je morala oskrbeti poškodbe št.: 12; 21; 28, 36; 52; 62.

Na 2. delovni točki so ukrepali ob množični nesreči, ki se je zgodila v objektu v katerem je prišlo do eksplozije. Iz objekta se vali dim, z objekta je odpadlo steklo, strešna opeka in omet. Kraj dogodka že proučuje gasilska intervencijska ekipa. Vodja intervencije zahteva pomoč, ker je več oseb, ki so se ob eksploziji nahajale v bližini objekta je poškodovanih. V objektu se nahaja več poškodovanih oseb, število zaenkrat ni znano. Pripadniki ekipe za prvo pomoč so morali oskrbeti poškodovane z poškodbami št.: 8; 16, 25; 31; 39 ; 55.

Na preverjanju je sodelovalo 15 ekip. V tem letu se je preverjanja udeležila tudi ekipa prve pomoči Rdečega križa iz Hrvaške, Krapinsko-Zagorske županije. Največ znanja je prikazala ekipa prve pomoči Civilne zaščite GORENJE, D. D. iz Velenje, ki bo tudi zastopala zahodnoštajersko regijo na državnem preverjanju v Novi Gorici, 18. oktobra 2007.

Na preverjanju so sodelovali in predstavili svojo dejavnost tudi organizacije in društva, ki so posebnega pomena za zaščito in reševanje (gasilci, jamarji, potapljači, kinologi, gorski reševalci, taborniki, skavti, Rdeči križ, reševalci ZSZD, radioamaterji) ter Slovenska vojska in regijske enote Civilne zaščite. V času preverjanja so na prikaznih točah prikazali svojo dejavnost, opremo in sredstva, ki jih uporabljajo za zaščito in reševanje.

Še ena novost je bila v Mozirju, da smo k sodelovanju privabili tudi učence in zaposlene Osnovne šole Mozirje. V soboto so imeli delovni dan oz. tehnični dan. Aktivno so se vključili v dogajanje is se seznanili s področjem zaščite in reševanja. Ogledali so si delovne točke, na desetih pokaznih točkah pa pokazali praktično in teoretično znanje s področja zaščite in reševanja, prve pomoči, prometne varnosti, gasilstva, taborništva, skavtstva, radioamaterstva, potapljaštva, kinologije itd. Največ znanja in spretnosti so prikazali učenci 4.a in 8.b razreda Osnovne šole Mozirje.

Kot zadnja aktivnost tega dne, je Gasilska zveza Zgornje Savinjske doline izvedla prijazno vajo »MOZIRJE 2007« na upravnem centru. Namen vaje je bil, da se preveri operativno delovanje in sodelovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč pri gašenju in reševanju ob velikem požaru v poslovnem objektu z vključitvijo regijskih enot, služb CZ ter operativnih sestavov društev in organizacij. V vaji so sodelovale in prikazale delovanje operativne gasilske enote Gasilske zveze Zgornje savinjske doline Mozirje, Jamarska reševalna služba, Gorska reševalna služba, Enota reševalnih psov KZS, SV-helikopterska enota, reševalna postaja GSZD Mozirje, Gasilsko društvo Velenje in Poklicna gasilska enota Celje.

Po scenariju je prišlo do podtaknjene eksplozije v eni izmed pisarn v srednjem delu stavbe Upravnega centra v Mozirju, Šmihelska cesta 2 in posledično do hitrega širjenja požara na sosednje prostore. Zamisel vaje je slonela na predpostavki, požaru v poslovnem objektu, ki omogoča preigranje zelo zahtevne kombinacije požara in reševanja ljudi z višine s pomočjo helikopterja ter drugih sil in sredstev.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Rezultati ekip PP (Excel datoteka)

Rezultati OŠ Mozirje (Excel datoteka)