Facebook
Twitter
YouTube

NEURJE S TOČO V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI dne 17.8.2007 (23. 8. 2007)

V petek dne 17.8.2007 je neurje s točo, ki ga je spremljal močen vihar zajelo območje občin Spodnje savinjske doline; najmočnejše sunki vetra ter toče so bili na območju občine Braslovče, kjer je poškodovanih oziroma popolnoma uničenih cca 120 ha hmeljišč, prav tako pa so se podrla nekatera žična ogrodja za hmelj. Na ostalih 100ha hmeljskih površin, kjer žična ogrodja še stojijo, po prvih ocenah škoda znaša med 20 in 100%. Večja škoda je tudi na cca 200ha koruze, kjer je po posameznih območjih škoda ocenjena med 20 in 100%.

Na objektih je škodo povzročil spremljajoči vihar, ki je odkril več ostrešij individualnih hiš, prizanesel pa ni tudi osnovni šoli Braslovče. Le-tej je odkril dobršen del strehe, zaradi zatekanje vode pa je uničenih tudi več učilnic in telovadnica, ki so bile ravnokar obnovljene.

Na intervenciji in pri sami pomoči prizadetim so od petka do ponedeljka sodelovala prostovoljna gasilska društva in sicer Braslovče, Letuš, Parižlje, Gomilsko, Grajska vas, Dobrovlje, Trnava, Žalec, Šempeter, Vrbje, Polzela, Andraž pri Polzeli in Ločica ob Savinji.

Brez posledic je niso odnesle tudi sosednje občine - ta naravna nesreča je povzročila škodo tudi v občinah Celje, Prebold, Polzela, Slovenske Konjice, Tabor, Vransko, Vojnik in Žalec. Tudi v nekaterih izmed navedenih občin beležijo do 100 % škodo na hmeljiščih zaradi porušitve posameznih žičnih ogrodij.

Toča je v prizadetih občinah poškodovala tudi intenzivne sadovnjake, tako da so nekateri sadjarji ostali brez letošnje letine sadja.

Izpostava za zaščito reševanje Celje se je vključila v pomoč že v prvih urah nesreče s tem, ko je zbirala podatke o poškodovanih stvareh ter jih posredovala vodji intervencije. Le-temu je v občini Braslovče prav tako predala zaščitno folijo za prekrivanje strehe na osnovni šoli. Nato je v soboto nudila strokovno in organizacijsko pomoč vodstvu občine Braslovče ter pridobivala podatke o obsegu nesreče.

Istočasno smo že v soboto na prizadeto območje poslali regijsko komisije za ocenjevanje škode. Predsednik komisije je vodstvu občine predstavil postopek ocenjevanja škode na stvareh in v kmetijstvu. Cenilci škode na stvareh so prav tako že v soboto prednostno ocenili škodo na osnovni šoli, cenilci škode v kmetijstvu pa so določili mejne vrednosti škod po posameznih območjih in kulturah, ki bodo služile občinskim komisijam pri ocenjevanju škode. Regijska komisija pa je izdelala tudi predhodno oceno škode na najbolj poškodovanih objektih in kmetijskih kulturah. Izpostava je tudi takoj pristopila k pripravi predloga za izdajo sklepov o začetku ocenjevanja škode, ki so bili posredovani na URSZR, ki je sklepe tudi takoj izdala in jih posredovala omenjenim občinam. Trenutno je v teku ocenjevanje škode, ki ga izvajajo občinske komisije, jutri pa bo prav tako v Braslovčah izvedena analiza intervencije.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE