Facebook
Twitter
YouTube

Usposabljanja za izvajanje načrta ZIR ob nesreči v predoru (19. 6. 2007)

V ponedeljek, 18. 6. 2007 je Izpostava URSZR Celje izvedla usposabljanje za izvajanje načrta zaščite in reševanja ob nesreči v predoru. Namen usposabljanja je preveriti usposobljenost upravljalca avtoceste, regijskih organov ter sil za zaščito in reševanje za delo po regijskem načrtu zaščite in reševanja ob nesreči v predoru, ki se nanaša na opazovanje, obveščanje ter aktiviranje sil in sredstev (preskus odzivnega časa ter časa prihoda do predora). Na terenu preveriti ustreznost dodatkov k regijskemu načrtu ZIR ob nesreči v predoru (operativnih načrtov organov in organizacij iz regijske pristojnosti

 

Udeleženci usposabljanja so se seznanili z:

-    Direktivo 2004/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrežju.
-    Načrtom dejavnosti Izpostave URSZR Celje ob naravnih in drugih nesrečah s poudarkom na nalogah posameznega delavca ob nesreči  v predoru;
-    Navodili za obratovanje DARS-ACB, načrtom dejavnosti PU Celje ob nesrečah v predorih na avtocesti A-1, z operativnimi načrti ukrepanja  PGE Celje, NMP ZD Celje;
-    Preveriti postopke operaterjev in dežurnih operativcev v nadzornem centru ACB Vransko, ReCO Celje in OKC PU Celje;

Usposabljanja so se udeležili odgovorne osebe:
-   Izpostave URSZR Celje in Ljubljana,
-   DARS, d.d. in PIC – NC v ACB Vransko,
-   OCP SUP in OKC Celje PU Celje
-   PU Ljubljana, PPP Ljubljana
-   PGE Celje in CPV Domžale
-   NMP ZD Celje in ZD RP Domžale.

V praktičnem izvajanju se bo izvedlo še preverjanje ukrepanje dežurnih operaterjev v NC ACB, ReCO Celje in OKC PU Celje ter odzivnega časa in časa prihoda na mesto nesreče PGE Celje, CPV Domžale, NMP ZD Celje z predpostavko, da je prišlo do prometne nesreče na avtocesti A-1 v predorski cevi predora Jesovnik

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Program usposabljanja (PDF datoteka)