Facebook
Twitter
YouTube

Predstavitev sistema ZiR (6. 4. 2007)

Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Celje je dne, 5 .4. 2007 med 8:00 in 10:00 uro v Osnovni šoli »Franja Malgaja« Šentjur, v okviru tehniškega dneva šole za sedme razrede, izvedla predstavitev »SISTEMA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI«.

Predstavitev je potekala v dveh delih in sicer:

- prvi del v učilnici, kjer je bil učencem s pomočjo računalniške predstavitve in krajših video posnetkih predstavljen sistem, njegova organiziranost, pomen in možnosti ukrepanja ob posameznih naravnih in drugih nesrečah, v okolju v katerem živijo;

-  drugi del na dvorišču šole, kjer je bil predstavljen del opreme regijskih enot civilne zaščite, njen namen in uporabnost ob naravnih in drugih nesrečah. Učenci so si ogledali opremo z vozilom za RKB izvidovanje, opremo z vozilom enote za varstvo pred NUS ter radijske postaje sistema zvez ZARE in ZARE PLUS. Pri tem so praktično preizkusili rokovanje s posamezno opremo, kot so radijske postaje in osebna zaščitna oprema posameznih enot CZ.

Učencem in predstavnikom šole so bile posredovane zgibanke, plakati in drugo gradivo s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga bodo uporabili za osebno seznanitev in dejavnost šole.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE