Facebook
Twitter
YouTube

Osrednja regijska slovesnost ob dnevu CZ 2007 (5. 3. 2007)

Osrednja regijska slovesnost ob 1. marcu - SVETOVNEM DNEVU CIVILNE ZAŠČITE je bila v petek, 2. marca 2007, ob 18.00 uri, v Domu II. slovenskega tabora Žalec.

Osrednjo regijsko slovesnost ob 1. marcu - SVETOVNEM DNEVU CIVILNE ZAŠČITE je organiziral Štab Civilne zaščite za Zahodno Štajersko v sodelovanju z Izpostavo URSZR Celje in Občino Žalec.

Na slovesnosti so bila podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, pripadnikom prostovoljnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Slovesnost sta popestrili Komorna skupina I. Osnovne šole Žalec in Godba Zabukovica.

Seznam dobitnikov priznanj je v prilogi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Ob dnevu Civilne zaščite (Word datoteka)