Facebook
Twitter
YouTube

Vaja reševanja na žičnici »GOLTE-2006« (13. 11. 2006)

Z namenom, da se preveri vodenje, operativno delovanje in sodelovanje upravljavca žičniških naprav, javnih sil za zaščito, reševanje in pomoč pri reševanju ob nesreči na žičniških napravah v Turističnem centru Golte d.o.o., se je v soboto, dne 11.11. 2006, izvedla enodnevna, kombinirana, terenska, praktična vaja. Vaja je vključevala uporabo in sodelovanje javnih služb za zaščito, reševanje in pomoč (gorska reševalna služba, jamarska reševalna služba, gasilska služba), enot in služb CZ, NMP, Policije, 15. HEB ter uporabe ostalih institucij kot so CSD in OZRKS pri njihovi evakuaciji in kasnejši oskrbi.

Temeljna zamisel vaje je bila predpostavka, ki je omogočala preigranje zelo zahtevne kombinacije reševanja ljudi iz kabine nihalne žičnice in s sedežnice (reševanje ljudi z višine). Po scenariju vaje, je šlo za nesrečo v poletnem času, ko upravljavec obratuje z zmanjšanim številom zaposlenih. Zaradi hitrih sprememb vremenskih sprememb in udara strele je prišlo do takojšnjega prenehanja delovanja vseh žičniških naprav, to je trosedežnice Medvedjak ter nihalne žičnice. Vsi poskusi ponovnega zagona naprav so bili brezuspešni. Glede na oceno situacije je strojnik nihalne žičnice o dogodku obvestil tehničnega vodjo turističnega centra, ki je sprožil takojšno reševalno akcijo. Tehnični vodja o dogodku obvesti ReCO Celje, ki obvesti vodjo Izpostave URSZR Celje oz. namestnika poveljnika CZ ŽŠ in vodjo ReCO Celje. Namestnik poveljnika CZ ZŠ preko ReCO obvesti/aktivira javne reševalne službe za zaščito, reševanje in pomoč.

Temeljni cilj organizacije in izvedbe predmetne vaje je bilo preverjanje in izpopolnjevanje usklajenosti delovanja različnih sil za zaščito, reševanje in pomoč v primeru velike nesreče na žičniških napravah. Skozi celotno vajo so se prevajali tudi posebni cilji:
• izdelati predlog strategije obvladovanja velikih nesreč na žičniških napravah in objektih,
• preveriti zamisel zaščite in reševanja v obratnem načrtu ZiR upravljalca;
• preveriti in izboljšati postopke obveščanja in aktiviranja;
• preveriti način vodenja intervencij na vseh ravneh;
• preveriti operativno usposobljenost upravljavca žičniškega sistema, javnih služb za zaščito, reševanje in pomoč ter ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč;
• preveriti ustreznost tehnik reševanja posameznih reševalnih služb
• preveriti ustreznost reševalne opreme posameznih reševalnih služb
• preveriti način sodelovanja upravljavca žičniških naprav ter javnih služb za zaščito, reševanje in pomoč ob reševanju ljudi iz žičniških naprav:
• reševanje iz nihalne žičnice,
• reševanje s sedežnice in
• zdravstveni in psihološki oskrbi poškodovanih in prizadetih zaradi dogodka;
• preveriti možnost sodelovanja sil upravljavca žičniških naprav, enot in služb Civilne zaščite ter javnih služb za zaščito, reševanje in pomoč (gorska reševalna služba, jamarska reševalna služba, gasilska služba), vključno z možnostjo uporabe helikopterjev za reševanje iz višin, prevoz poškodovanih oseb in logistične podpore intervencijskim silam,
• preučiti možnost psihološke oskrbe oseb.

Po vaji je bila z vodji sodelujočih enot, služb in prostovoljnih sestavov opravljena analiza vaje. V roku enega meseca po končani vaji bo vodstvo vaje pripravilo celovito analizo vaje s predlogi ukrepov za izboljšanje stanja na področju reševanja iz žičniških naprav.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE