Facebook
Twitter
YouTube

Meddržavno srečanje na področju ZIR (2. 11. 2006)

V petek, 27.10.2006 je celjsko izpostavo URSZR obiskala delegacija iz sosednje Republike Hrvaške, ki so jo sestavljali predstavniki Državne uprave za zaštitu i spasavanje - področnega ureda Krapina, ter predstavniki Zagorsko-krapinske županije. Na slovenski strani sta bila poleg zaposlenih prav tako prisotna direktor PGE Celje g.Požežnik Janko ter poveljnik GZ Šmarje pri Jelšah g.Tirgušek Alojz.

Obisk je bil v prvem delu namenjen podrobni predstavitvi organiziranosti in delovanja Izpostave URSZR Celje ter Poklicne gasilske enote iz Celja. Predstavniki sosednje države so prav tako predstavili njihovo organiziranost in delovanje. V drugem delu je sledil obisk prostorov centra za obveščanje, nadalje prostorov logističnega centra in nazadnje še lokacije PGE v Celju.

V zadnjem delu srečanja so predstavniki hrvaške strani izrazili željo po vpogledu v izdelane načrte ZiR ter postopke pri delu operativcev v centru za obveščanje. Skupna ugotovitev vseh sodelujočih je bila, da so tovrstna srečanja potrebna, saj nesreča ne pozna meja. To so s svojim dolgoletnim sodelovanjem potrdili tudi gasilci GZ Šmarje pri Jelšah in DVZ Krapina.

Povraten obisk na sedežu ZDUS – PU Krapina je bil dogovorjen v zadnjem kvartalu leta 2007.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE