Facebook
Twitter
YouTube

Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ (26. 9. 2006)

V soboto 23. septembra 2006, so Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - Izpostava Celje, Območno združenja RK Šentjur in Občina Šentjur, izvedli XII. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

Preverjanje je bilo organizirano z namenom, da se okrepi delo na področju prve pomoči v občinah in podjetjih, organizacijah in zavodih (usta¬navljanje ekip, kadrovsko popolnjevanje, usposabljanje pripadnikov CZ, opremljanje itd.) ter da se izboljša obstoječe stanje na področju prve pomoči.

Letošnje preverjanje je izvedeno v Občini Šentjur na Mestnem trgu. Prvo pomoč, delovanje enot za Civilno zaščito ter celoten sistem zaščite in reševanja že nekaj let približujemo splošni javnosti, prinesti v odprt prostor, približati prvo pomoč vsem ter prikazati delo in poslanstvo ekip prve pomoči. Ekipe prve pomoči so svoje znanje prikazale na dveh delovnih točkah, kjer so opravili z oskrbo namišljenih poškodb. Delo štirinajstih ekip je spremljala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo je vodila Milena Senica-Verbič, dr. med. Ekipe so prikazale zelo veliko usposobljenost in znanje, pri reševanju naloge so bile uspešne 83,86%. Največje število točk, 891 pa je dosegla ekipa GORENJA, d.d. iz Velenje, sledita pa ji ekipa Mladih prostovoljcev Srednje zdravstvene šole iz Celja in ekipa Občine Šentjur.

Na preverjanju so sodelovali in predstavili svojo dejavnost tudi organizacije in društva, ki so posebnega pomena za zaščito in reševanje (gasilci, jamarji, potapljači, kinologi, gorski reševalci, taborniki, skavti in radioamaterji) ter Slovenska vojska in regijske enote za CZ. Na devetih prikaznih točah so prikazali svojo dejavnost, opremo in sredstva, ki jih uporabljajo za pomoč, zaščito in reševanje.

Z namenom, da se preveri operativno delovanje in sodelovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč pri gašenju in reševanju ob velikem požaru, se je v okviru regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK, na stanovanjsko–poslovnem objektu, izvedla enodnevna, kombinirana, terenska, praktična vaja lokalne skupnosti z vključitvijo regijskih enot, služb CZ ter operativnih sestavov društev in organizacij »ŠENTJUR-2006«. V vaji so sodelovale in prikazale delovanje operativne gasilske enote Gasilske zveze Šentjur, Jamarska reševalna služba-, Gorska reševalna služba in SV-helikopterska enota, Mobilna enota reševalnih psov, Potapljaška reševalna služba ter regijske enote CZ.

Preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči ter vajo »Šentjur 2006« so se poleg pripadnikov ekip prve pomoči Civilne zaščite lokalnih skupnosti, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, pripadnikov Slovenske vojske ter prostovoljnih sestavov organizacij in društev, ki sodelujejo v sistemu zaščite in reševanja, županov in poveljnikov CZ iz zahodnoštajerske ogledali tudi sekretar Rdečega križa Slovenije, g. Srečko Zajc in član glavnega odbora RK Slovenije, g. Jože MEDVED, predstavniki Uprave RS za zaščito in reševanje in Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter predstavniki iz Hrvaške, Državne uprave za zaštito i spašavanje, Podrućni ured Krapina ter Rdečega križa Krapinsko-zagorske županije.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE