Facebook
Twitter
YouTube

Osnutek regijskega načrta ZIR ob terorističnem napadu (5. 9. 2006)

Izpostava URSZR Celje objavlja javno predstavitev osnutka regijskega načrta zaščite in reševanja v ob terorističnem napadu.

Javna predstavitev bo trajala od 4.9.2006 do 4.10.2006 vsak delovni dan s pričetkom ob 8.00 uri, na sedežu Izpostave URSZR Celje, prešernova 27, Celje.

V prilogi je uradna objava in osnutek načrta.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Osnutek načrta (PDF datoteka)

Uradna objava (PDF datoteka)