Facebook
Twitter
YouTube

Informacije (RSS)

9. 12. 2014
Načrt izobraževanja in usposabljanja
Objavljamo Načrt izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS v letu 2015.
4. 12. 2014
Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite 2015
Objava razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite za leto 2015.
Vabilo - posvet in analiza ukrepanja ob poplavah 09/2014
Uprava RS za zaščito in reševanje organizira v sredo, 3.12.2014 v Murski Soboti strokovni posvet na temo preventive in prilagoditvenih ukrepov za življenje na poplavnih območjih ter skupno analizo ukrepanja in posledic letošnjih septembrskih poplav, ki so prizadela pomurske občine.
Vabilo - posvet in analiza ukrepanja ob poplavah 09/2014
Uprava RS za zaščito in reševanje organizira v sredo, 3.12.2014 v Murski Soboti strokovni posvet na temo preventive in prilagoditvenih ukrepov za življenje na poplavnih območjih ter skupno analizo ukrepanja in posledic letošnjih septembrskih poplav, ki so prizadela pomurske občine.
6. 10. 2014
Poročilo o intervencijski stroških v poplavno prizadetih občinah
Priprava poročil o višini intervencijskih stroškov v prizadetih občinah, nastalih ob intervencijskem ukrepanju zaradi poplav in zemeljskih plazov v Republiki Sloveniji med 12. in 16. septembrom 2014.
20. 9. 2014
Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic poplav 09/2014
Pričetek ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic poplav v času med 12.09. in 16.09.2014.
10. 9. 2014
Povzetki ocen ogroženosti Pomurske regije
Prilagamo povzetke ocen ogroženosti Pomurske regije, ki so usklajeni s 4. členom Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/12).
29. 5. 2014
Informacija ekipam o poteku 20. RPUEPPCZRK
20. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa; 7.6.2014 v Gornji Radgoni
29. 5. 2014
Informacija za javnost - 20. RPUEPPCZRK
20. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju; 7.6.2014 v Gornji Radgoni
31. 3. 2014
Razpis - XX. IRPUEPPCZRK - POMURJE 2014
Razpis XX. izbirnega regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa v Pomurju v letu 2014
 1 2 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE