Facebook
Twitter
YouTube

Informacije (RSS)

9. 12. 2016
Resolucija o nacionalnem programu VNDN 2016-2022

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (ReNPVNDN 16-22)
(Uradni list RS, št. 75/2016)

16. 5. 2016
Hrastov in pinijev sprevodni prelec

Majhne dlakaste gosenice, ki se pojavijo v nižinskih hrastovih gozdovih, so nevarne za ljudi, saj lahko povzročajo srbečico in pordelost kože, v hujših primerih tudi težave pri dihanju. 

16. 5. 2016
Pelinolistna žvrklja (Ambrozija)

Pelinolistna žvrklja (Ambrozija), invazivna rastlina, ki ima lahko za posledice razne alergije pri človeku oziroma oteženo dihanje.

   

ČASOVNO OBDOBJE