Facebook
Twitter
YouTube

Informacije (RSS)

23. 4. 2014
Varnost živil v izrednih razmerah 2014
Navodila in priporočila ob izrednih razmerah
 
V običajnih razmerah lahko živila nabavljamo sproti. Številne naravne nesreče in druge izredne razmere (poplave, potresi, plazovi, neurja, radioaktivno onesnaženje…) lahko hitro privedejo do stanja, ko ne bo mogoče nabaviti najnujnejših živil oziroma dopolnjevati zalog. Na potrebo po zagotavljanju določenih količin zalog pomembnih živil opozarjajo tudi vojne razmere v nekaterih predelih sveta.
  
Brošuro Varnost živil v izrednih razmerah lahko najdete v prilogi.
   

ČASOVNO OBDOBJE