Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Murska Sobota (RSS)

7. 9. 2020
NAČRT ZIR - EPIDEMIJA
V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19) je Izpostava URSZR Murska Sobota izdelala Regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Pomurju, verzija 2.0.

Regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Pomurju, verzija 2.0 je usklajen z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 2.0. Izdelan je po predhodnih usklajevanjih z nosilci dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči ter javni objavi predloga regijskega načrta.

Omenjen načrt si lahko ogledate v prilogi ali na sedežu Izpostave URSZR Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota, v času uradnih ur po predhodni najavi.

Kontaktna oseba: Klavdija Lebar-Gerebic, tel. 02 535 22 32


KL-G
JAVNA PREDSTAVITEV NAČRTA ZIR - EPIDEMIJA
Na podlagi sklepa Vlade RS in Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16, 26/19) Izpostava URSZR Murska Sobota objavlja javno predstavitev predloga Regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Pomurju, verzija 2.0. Omenjen predlog načrta si lahko ogledate v prilogi ali na sedežu Izpostave URSZR Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota do 2.9.2020, v času uradnih ur po predhodni najavi.

Kontaktna oseba: Klavdija Lebar-Gerebic, tel. 02 535 22 32
26. 3. 2020
Koronavirus COVID-19
Aktualne informacije in navodila v zvezi s koronavirusom COVID-19 najdete na spletni strani Koronavirus COVID-19: https://www.gov.si/teme/koronavirus/


Priporočila in navodila v zvezi s koronavirusom COVID-19 najdete na spletni strani Koronavirus COVID-19:
https://www.nijz.si/sl20. 2. 2020
Vabilo na podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite 2020
Vabilo na osrednjo regijsko slovesnost ob 1. marcu – dnevu Civilne zaščite s podelitvijo priznanj Civilne zaščite v letu 2020, v torek, 3. marca 2020, ob 18. uri v Gledališki in koncertni dvorani Lendava, Trg Györgya Zale 1, Lendava.
10. 2. 2020
Evropski dan številke za klic v sili 112
Evropska komisija je 11. februar razglasila za evropski dan številke za klic v sili 112. Prebivalci Slovenije, tako kot tudi ostali prebivalci Evropske unije, jo kličejo, ko potrebujejo pomoč oziroma so ogroženi življenja ljudi ali živali ter varnost premoženja ali okolja. Učinkovit odziv na brezplačno številko za klic v sili in koordinacijo pomoči ob naravnih in drugih nesrečah zagotavljajo centri za obveščanje 24 ur dnevno in 365 dni v letu.
   

ČASOVNO OBDOBJE