Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Murska Sobota (RSS)

9. 12. 2014
Načrt izobraževanja in usposabljanja
Objavljamo Načrt izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS v letu 2015.
4. 12. 2014
Posvet in analiza POPLAVE 09/2014
Uprava RS za zaščito in reševanje je organizirala strokovni posvet na temo preventive in prilagoditvenih ukrepov za življenje na poplavnih območjih ter skupno analizo ukrepanja in posledic letošnjih septembrskih poplav, ki so prizadela pomurske občine.
Analiza in posvet sta se odvijala v sredo, 3. decembra 2014 v Hotelu Diana v
Murski Soboti.
4. 12. 2014
Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite 2015
Objava razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite za leto 2015.
28. 11. 2014
Bronasta plaketa 72. BR Slovenske vojske
Poveljnik 72. brigade SV in Vojašnice generala Maistra, polkovnik Franc Koračin je na slovesnosti ob dnevu 72. brigade Slovenske vojske, podelil Martinu Smodišu, vodji izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Murska Sobota in poveljniku Civilne zaščite za Pomurje,  priznanje- Bronasta PLAKETA 72. brigade Slovenske vojske.
Vabilo - posvet in analiza ukrepanja ob poplavah 09/2014
Uprava RS za zaščito in reševanje organizira v sredo, 3.12.2014 v Murski Soboti strokovni posvet na temo preventive in prilagoditvenih ukrepov za življenje na poplavnih območjih ter skupno analizo ukrepanja in posledic letošnjih septembrskih poplav, ki so prizadela pomurske občine.
30. 10. 2014
Priznanje Štabu Civilne zaščite za Pomurje
Župan Občine Lendava je ob 18. prazniku Občine Lendava podelil Štabu Civilne zaščite za Pomurje "Priznanje župana".
6. 10. 2014
Poročilo o intervencijski stroških v poplavno prizadetih občinah
Priprava poročil o višini intervencijskih stroškov v prizadetih občinah, nastalih ob intervencijskem ukrepanju zaradi poplav in zemeljskih plazov v Republiki Sloveniji med 12. in 16. septembrom 2014.
20. 9. 2014
Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic poplav 09/2014
Pričetek ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic poplav v času med 12.09. in 16.09.2014.
10. 9. 2014
Povzetki ocen ogroženosti Pomurske regije
Prilagamo povzetke ocen ogroženosti Pomurske regije, ki so usklajeni s 4. členom Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/12).
 1 2 3 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE