Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Murska Sobota (RSS)

10. 12. 2008
Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite 2009
Objava razpisa za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite za leto 2009
13. 10. 2008
Program aktivnosti za VVZ in OŠ za šolsko leto 2008/09
Program aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino v šolskem letu 2008/09.
13. 10. 2008
Mednarodno športno srečanje delavcev zaščite in reševanja
V četrtek, 9. 10. 2008 je Izpostava URSZR Murska Sobota organizirala športno srečanje delavcev s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami iz obmejnih županij R Madžarske in R Hrvaške ter dežel iz R Avstrije.
29. 9. 2008
Dan varnosti v Güssingu
V soboto, 20. 9. 2008 je bila prireditev ob dnevu varnosti v Güssingu, v sosednji obmejni avstrijski deželi Gradiščanski.
10. 9. 2008
Obvestilo - razpis Ekološkega sklada
Obvestilo v zvezi z Javnim razpisom za kreditiranje okoljskih naložb občanov na območjih, prizadetih v neurju z viharnim vetrom in točo dne 13. in 14. julija 2008.
1. 9. 2008
Predstavitev izpostave v Sebeborcih
V nedeljo 31. avgusta 2008 je v Sebeborcih potekalo tekmovanje za memorial Železen Ludvika, na katerem je bila predstavljena tudi oprema Izpostave URSZR Murska Sobota
20. 8. 2008
Dodatno navodilo-izredno ocenjevanje škode-kmet. pridelki
Dodatno navodilo Uprave RS za zaščito in reševanje (št. 844-21/2008-221, z dne 20.8.2008) za izredno ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi neurja z deževjem, močnim vetrom in točo 15. in 16. avgusta 2008.
20. 8. 2008
Obvestilo - vnos podatkov v AJDO 2008 - škoda na stvareh
Obvestilo Uprave RS za zaščito in reševanje (št. 844-21/2008-212, z dne 20.8.2008) o začetku vnosa podatkov o škodi na stvareh zaradi neurja z deževjem, močnim vetrom in točo 15. in 16. avgusta 2008 v aplikacijo AJDA 2008.
Informacija o ocenjevanju škode v tekoči kmet. proizvodnji
Uprava RS za zaščito in reševanje je sprejela sklep o pričetku ocenjevanja škode v tekoči kmetijski proizvodnji na kmetijskih pridelkih, na katerih se ocenjuje škoda (Priloga 5, Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode) zaradi deževja, močnega vetra in toče v dneh 15. in 16.8.2008 (URSZR, št. 844-21/2008-196, z dne 18. 8. 2008 in št. 844-21/2008-245, z dne 21. 8. 2008 ).
Informacija občinam o ocenjevanju škode na stvareh
Uprava RS za zaščito in reševanje je sprejela sklep o ocenjevanju škode na stvareh zaradi neurja z deževjem, močnim vetrom in točo 15. in 16. avgusta 2008 (URSZR, št. 844-21/2008-189, z dne 16.8.2008 in št. 844-21/2008-206, z dne 18.8.2008 ).
 1 2 3 4 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE