Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Murska Sobota (RSS)

4. 12. 2006
Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite 2007
Objava razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite v letu 2007
Predstavitev sistema VNDN na OŠ Mišk Kranjca v Veliki Polani
Predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter dela Izpostave URSZR Murska Sobota na Osnovni šoli Miška Kranjca v Veliki Polani.
Sestanek Delovne skupine JVVK EURWNP, Szombathely, 9.11.2006
Sestanek Delovne skupine za javno varnost in varstvo pred katastrofami EUREGIO WEST/NYUGAT PANNONIA (EURWNP) v obmejni madžarski Železni županiji v Szombathelyu, 9.11.2006
Safety on tour - Pomurje 2006
Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota je v četrtek, 18.10.2006 organizirala v sodelovanju z Zvezo Civilne zaščite sosednje avstrijske dežele Štajerske ,1. otroško olimpiado na temo varnosti »Safety on tour - Pomurje 2006« - v Sloveniji.
14. 9. 2006
Otroška olimpiada na temo varnost Safety on tour - Pomurje
Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota organizira v sklopu Programa aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino za šolsko leto 2006/07 ter v sklopu aktivnosti obmejnega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami s sosednjo avstrijsko deželo Štajersko, 1. otroško olimpiado na temo varnosti »Safety on tour - Pomurje 2006« - v Sloveniji.
Javna predstavitev sprejetih regijskih načrtov ZiR
Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota objavlja javno predstavitev sprejetih regijskih načrtov zaščite in reševanja.
Javna predstavitev sprejetih regijskih načrtov ZiR
Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava Murska Sobota objavlja javno predstavitev sprejetih regijskih načrtov zaščite in reševanja.
Podelitev spominskih Plaket Civilne zaščite
Podelitev spominskih plaket Civilne zaščite aktivistom OZRK Murska Sobota za sodelovanje v osamosvojitveni vojni za Slovenijo leta 1991.
Predstavitev sisitema VNDN na taboru mladih gasilcev
Predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, dela Izpostave URSZR Murska Sobota ter regijskega RKB oddelka za izvidovanje na na taboru mladih gasilcev v Bodislavcih, 20.7.2006.
SAFETY 2006, Tulln
Udeležba dveh osnovnošolskih ekip OŠ Puconci na evropskem otroškem tekmovanju iz varnosti »SAFETY 2006«, v Tullnu, v Avstriji.
 1 2 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE